A legújabb Tork termékek, A legjobb Tork Akciók! Tork kéztörlők, Tork toalett papírok, Tork folyékony szappanok, Tork szalvéták -> TORKonline webáruház
Torkonline
  Főoldal » Katalógus » Garancia Szállítási költségek  |  Személyes beállítások  |  Kosár tartalma  |  Pénztár   
Keresés
 

Összetett keresés
Kategóriák
Gyártók
Újdonságok tovább
Kézi kaparó kék 50mm (40103)
Kézi kaparó kék 50mm (40103)
3.776.- Ft bruttó
2.973.- Ft nettó
Információk
Szállítás és garancia
Céginformáció
A használat szabályai
Letöltések
Tork Katalógus 2015
Tork szalvéta katalógus
Kobra Higiénia katalógus 2013
Duni Professional katalógus 2016
Vikan élelmiszeripari kefék katalógus
PLUM katalógus
Termékek
Akciós termékek
Újdonságok
Összes termék (listázva)
Összes termék (képpel)
Belépés
E-Mail cím:
Jelszó:
Regisztráció
Ki van itt?
Jelenleg 84 vendég online.
Garancia Garancia

Sipos és Társa BT. (a továbbiakban Szállító) Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban Ászf)

1.    Az Ászf érvényessége
Szállító gazdasági tevékenységére, Megrendelővel fennálló üzleti kapcsolatára eltérő írásbeli megállapodás hiányában jelen Ászf, továbbá a magyar jog szabályai irányadók. Jelen Ászf-től eltérő vagy azzal ellentmondó szerződéses feltételek csak abban az esetben érvényesek, ha ehhez a Szállító kifejezetten és írásban hozzájárult. Jelen Ászf rendelkezései szempontjából szállítás alatt adásvétel és adásvételi szerződés is értendő.
2.    Szállítási és fizetési feltételek
A Felek közötti szállítási szerződés azzal jön létre illetve a szállítási feltételei különös tekintettel a szállítási határidőre, a szállított áru mennyiségére – azzal kerülnek meghatározásra, hogy a Szállító a megrendelést a Megrendelő részére írásban visszaigazolta (a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. és IV. törvény (a továbbiakban Ptk.) 205. § (1) bek.) vagy – figyelemmel a Felek közötti esetleges szokásos üzleti gyakorlatra is – az utolsó ajánlatnak vagy megrendelésnek megfelelő tartalommal azáltal, hogy Megrendelő az árut átvette.
A megrendelés követően szállító a postázást, szállítást a raktárkészlettől függően, postázza vagy futárszolgálattal küldi a megadott címre.
A szállítási szerződés alapján a Szállító köteles az árut a kikötött időpontig a megrendelő részére átadni, a Megrendelő pedig köteles az árut átvenni és annak bruttó ellenértéket határidőben megfizetni (Ptk. 379. § (1) bek.).
A Szállító az árut megfelelően csomagolva köteles átadni a Megrendelő részére. A csomagolásnak alkalmasnak kell lennie, hogy az árut a fuvarozás ideje alatt megóvja (Ptk. 382. § (2) bek.).
Amennyiben a Megrendelő az áru átvételét megtagadja vagy azzal késedelembe esik, úgy köteles a Szállító kárát megtéríteni (Ptk. 339. § (1) bek.).
Az áru feletti kárveszély az áru átadásával száll át a Megrendelőre. A Megrendelő innentől viseli az áru fenntartásával vagy karbantartásával kapcsolatos költségeket, és innentől viseli azt a kárt, melynek megtérítésére senkit nem lehet kötelezni (Ptk. 99. §).
A tulajdonjog-fenntartás hatályossága alatt a Megrendelő köteles az árut rendeltetésszerűen használni.
A Megrendelő köteles az áru vételárát a szabályszerűen kiállított, az Általános Forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. Törvény 13. § (1) bek. szerinti számlán feltüntetett fizetési határidőn belül és a számlán feltüntetett módon (készpénzben vagy banki átutalás útján) hiánytalanul kiegyenlíteni. Ennek elmulasztása esetén a Megrendelő köteles a Ptk. szerinti késedelmi kamat fizetésére, mely nem érinti a Megrendelő 5. pontban említett kötelezettségeit (Ptk. 301 – 301/A §§).
A Megrendelő részéről a számla akkor tekinthető megfizetettnek, ha a vételárat készpénzben a Szállító részére átadta vagy a vételár összegét a Szállító bankszámláján jóváírták. A Szállító köteles a Megrendelőt a bankszámlaszámáról tájékoztatni.
Felvilágosítás, speciális kérés és esetleges probléma esetén kérjük, keresse meg vevőszolgálatunkat a +36-83-310-517 telefonszámon vagy lépjen velünk kapcsolatba on-line.

E-mail: info@siposhigienia.hu


2.1.Fizetési módok:
 - Készpénz: Készpénzes fizetés irodánkban lehetséges az árú átvételekor.
 - Utánvétes fizetés az áru átvételekor készpénzben, Ön a szállítónál intézi, számla alapján.
- Átutalás: Amennyiben Ön nem szerződött ügyfelünk abban az esetben előreutalással tudjuk utalásos fizetési igényüket teljesíteni. (Amint megérkezik számlánkra, az utalt összeg, telefonos egyeztetést követően kiszállítjuk a rendelt terméket, vagy átveheti üzletünkben). Szerződött ügyfeleinknek az árut a megrendelés beérkezését követően átutalásos számlával tudjuk elindítani.

A Megrendelő köteles az áru átvételét igazoló szállítólevelet aláírni (Ptk. 284. § (1) bek.). A Megrendelő vagy a nevében aláíró személy ennek keretében köteles a szállítólevelet olvashatóan aláírni, címét és személyi igazolvány számát feltüntetni, továbbá – gazdálkodó szervezet esetén – bélyegzővel ellátni. A Megrendelő köteles a szállítólevélen joghatályos (bejegyzett) címét (székhelyét) feltüntetni és annak változásáról a Szállítót írásban haladéktalanul tájékoztatni. Ennek elmaradása esetén a Szállító jogosult a korábbi címre (székhelyre) joghatályosan teljesíteni és a Megrendelő köteles a Szállító ebből eredő valamennyi kárát megtéríteni.
A Megrendelő köteles jelen szerződéses kötelezettségei teljesítését esetlegesen hátrányosan érintő fizetési vagy egyéb akadályokról a Szállítót írásban értesíteni. Az ennek elmulasztásából eredő károkért a Megrendelő a felelős. A Megrendelő és a Szállító ezen felül is köteles kölcsönösen és határidőben tájékoztatni egymást mindazon körülményekről, melyek a Felek szerződésszerű teljesítését korlátozzák vagy akadályozzák.
A Megrendelő fizetési késedelme vagy más szerződésszegése esetén a Szállító jogosult a Megrendelő további megrendeléseit a hátralékos tartozás kiegyenlítéséig vagy a szerződésszegő állapot orvosolásáig visszatartani illetve a Megrendelő rendeléseit csak készpénzben történő egyidejű fizetés mellett teljesíteni.


2.2. Szállítási módok

Csomagjainkat Keszthely 10km-es körzetében saját autónk szállítja nettó 30000.- Forint feletti rendelés esetén térítésmentesen, ennél távolabbi kedves megrendelőinknek a GLS futárszolgálat szállítja házhoz.
A csomagok szállítási díját a „Szállítási Díjak” menüpont alatt tekintheti meg.

3.    Tulajdonjog-fenntartás
Tartós használatra rendelt termék esetén a Szállító az átadott áru feletti tulajdonjogát a vételár teljes kiegyenlítéséig fenntartja. A Megrendelő a tulajdonjog-fenntartás ideje alatt az árut nem idegenítheti el, és nem terhelheti meg illetve nem rendelkezhet felette (Ptk. 368. § (1) – (2) bek.).
A Szállító a Megrendelő szerződésszegése, így különösen a vételár meg nem fizetése vagy késedelmes teljesítése esetén jogosult a szerződéstől való elállásra és az áru visszavételére. Az áru visszavétele esetén a Szállító jogosult a Megrendelővel fennálló bármely jogviszonyból eredő lejárt pénzbeli követelésért, továbbá a visszavételből eredő és az áru ismételt értékesítéséből illetve értékvesztéséből eredő költségeket, továbbá az áru használatáért járó használati díjat az áru vételárába beszámítani.
A Szállító a jelen Ászf-ben meghatározott jogai nem érintik őt szerződésszegés esetén – különösen jogszabály alapján – megillető egyéb jogosultságai.

4.    Szavatosság
A Szállító a mindenkor hatályos jogszabályok szerint felel az esetleges hibás teljesítésért. A Megrendelő megtagadhatja az áru átvételét, amennyiben az áru azonosíthatatlan (címkézés hiányzik) vagy jogszabályi előírás ellenére a CE (EN) jelölés és szabványszám az áru csomagolásáról hiányzik.
A Megrendelő köteles az árut annak átvételét követően haladéktalanul, de legkésőbb 8 napon belül megvizsgálni és esetleges kifogásairól a Szállítót írásban részletesen tájékoztatni. Ennek elmulasztása a Megrendelő részéről a Szállító teljesítésének minőségi és mennyiségi elfogadását jelenti. Rejtett, az áru vizsgálata során nem észlelhető hiba esetén a Megrendelő köteles a Szállítót a hibáról ill. kifogásairól haladéktalanul tájékoztatni.
A Szállító szavatol, hogy az áru felett más harmadik személynek nincs jogosultsága, mely a Megrendelő tulajdonszerzését korlátozza vagy akadályozza.
Amennyiben a Megrendelő az áru átvételének időpontjában nem tesz írásbeli jogfenntartó nyilatkozatot az áru látható vagy közvetlenül érzékelhető hibája vagy hiányossága miatt, úgy a Szállító teljesítése szerződésszerűnek tekintendő és a Megrendelő ebből eredő igényt nem támaszthat.

5.    Szerződésszegés
A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szállító az áru ellenértékének késedelmes kiegyenlítése vagy ki nem fizetése esetén jogosult üzletszerűen követelésbehajtással foglalkozó társaságok igénybevételére.
A Megrendelő tudomásul veszi továbbá, hogy legfeljebb 2 fizetési felszólítás eredménytelenségét követően az áru ellenértékének megfizetése érdekében a Szállító jogi képviselő közreműködését veszi igénybe, melynek többletköltségei teljes egészében a Megrendelőt terhelik. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben a hátralékos tartozása és annak törvényes késedelmi kamatai hiánytalan megfizetésére ügyvédi felszólító levél kézhezvétele napjáig nem kerül sor, úgy ügyvédi munkadíj és költségek címén bruttó 10.000,-Ft, azaz Tízezer forint megfizetésére köteles. A Megrendelő köteles ezen felül az esetlegesen kezdeményezett hatósági, bírósági illetve végrehajtási eljárások többletköltségeinek és ügyvédi munkadíjának megfizetésére is. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a szerződésszegése – különösen fizetési késedelme – folytán szükségessé váló ügyvédi munkadíj mértéke nem peres eljárás során a követelt összeg 2,5%-a + ÁFA, de legalább 20.000,-Ft + ÁFA és 5.000,-Ft + ÁFA átalányjellegű költségtérítés peres eljárás során a követelés 5%-a + ÁFA, de legalább 50.000,-Ft + ÁFA és 10.000,-Ft + ÁFA átalányjellegű költségtérítés.

6.    Alvállalkozók igénybevétele
A Szállító szerződésed kötelezettségei teljesítése érdekében jogosult alvállalkozót, almegbízottat vagy más közreműködőt igénybe venni. A Szállító az általa igényelt alvállalkozóért, almegbízottért vagy más közreműködőért úgy felel, mintha maga járt volna el (Ptk. 391. § (2) – (3) bek.). Az alvállalkozók a szállító által átadott személyes adatokat semmilyen módon nem jogosultak megőrizni, felhasználni, illetve további személyeknek átadni.

7.     Titoktartás
A Felek kötelezik magukat arra, hogy szerződéses kötelezettségeik teljesítése során mindent megtesznek annak érdekében, hogy egymás üzleti jó hírneve ne sérüljön ill. cégneve ne szerepeljen jó erkölcsbe ütköző, sértő vagy bármely, egymásra hátrányos módon vagy összefüggésben.
A Felek kötelesek a tevékenységük során a tudomásukra jutott üzleti titkot, valamint az egymásra és egymás tevékenységére vonatkozó alapvető fontosságú és bizalmas információkat megőrizni. Ezen túlmenően sem közölhetnek egymás beleegyezése nélkül harmadik személynek olyan adatot, információt, amelynek közlése a Felekre nézve hátrányos következményekkel járna (Ptk. 81. §).

8.    Vegyes rendelkezések
A Megrendelő tudomásul veszi, hagy a Szállító – általános elállás keretében – termékeket kizárólag a számla kiállításától számított 90 napon belül és kizárólag abban az esetben vesz vissza, amennyiben erre vonatkozóan – az eredetihez képest csökkentett, Szállító által meghatározott áron – valamennyi feltételre kiterjedő egyedi megállapodása születik.
Amennyiben a felek írásban jelen Ászf-ben nem érintett kérdésekben és/vagy jelen Ászf-től eltérően állapodnak meg, úgy e megállapodás módosítása is csak írásban érvényes.
A Felek kötelesek egymást kölcsönösen tájékoztatni a Feleket érintő és a Felek jogviszonya szempontjából releváns minden körülményről. Különösen vonatkozik ez a Felek székhelyében (lakcímében), telephelyében vagy fióktelepében, továbbá elérhetőségében vagy a kapcsolattartó személyében bekövetkezett bármilyen változásra.
A Felek kinyilváníthatják, hogy jelen Ászf illetve a közöttük fennálló megállapodás teljesítésével kapcsolatosan felmerülő vitáikat békés úton, peres út igénybevételének mellőzésével kísérlik meg rendezni. Ennek eredménytelensége esetére a Szerződő Felek alávetik magukat a Pesti Központi Kerületi Bíróság, hatáskör hiányában a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességének (A Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (Pp.) 41. §).

Folytatás
Bevásárlókosár tovább
0 cikk


Akciós termékek tovább
Duni Classic szalvéta 40x40cm 4 rétegű mint blue 1 csomag
Duni Classic szalvéta 40x40cm 4 rétegű mint blue 1 csomag
1.783.- Ft bruttó
1.404.- Ft nettó

1.641.- Ft bruttó
1.292.- Ft nettó
TOP 10 termékünk
01.Tork Universal kistekercses toalettpapír 1 karton (2100)
02.Tork Universal C hajt. kéztörlő, bézs 1 kart. H3 rendszer(120181
03.Tork Premium Arabesque Textilhatású szalvéta 40x40cm 1 csomag(13
04.Mop, Pamut vágott+hurkolt csiptetős 40x13cm, TTS system(00000548
05.Tork Premium interfold kéztörlő extra soft (100297)
06.Tork Universal Z hajtogatású kéztörlő 1 karton(290135)
07.Tork Premium "HAIR & BODY" enyhén illatos folyékony szappan 1 l
08.Üvegmosó kefe (Nylon), Ø 10mm
09.Tork Premium kistekercses toalettpapír 1 karton (3065)
10.Vexal vízkőoldó 1 liter
Nyelvek
Magyar English
Pénznemek

Sipos és Társa BT. H-8360 Keszthely, Lovassy Sándor u. 5. Tel.: +36-83-310-517 Fax: +36-83-511056 Mobil: +36-30-949-6636

Minden jog fenntartva Copyright © Sipos Higiénia webáruház

Álláskönnyítő szőnyegek
IP: 54.221.17.234