Categories
Manufacturers
Back: Purell refills
6 / 10
  

Purell 9218 Plus fertőtlenítő törlőkendő (kézfertőtlenítő) 1200l

Manufacturer: Purell Gojo
Model: GJ-9218-02
Stock: The product is not in stock but can be ordered
Delivery time: 5-15 business day
Netto:24.300.- Ft / package
Brutto price: 30.861.- Ft / package
Netto unit price:12.150,00- Ft / csomag
Brutto unit price:15.431- Ft / csomag
- + package

- egyben tisztít és fertőtlenít
- eltávolítja a normál szennyeződéseket

- elpusztítja a káros vírusok, gombák és baktériumok 99,99%-át
- a kendő puha tapintású, de nem szakad
- felület- és kézfertőtlenítésre is alkalmas
- ideális választás fitness-termekbe, irodákba, éttermekbe és egészségügyi intézményekbe

CWP rendszer leírása:

Antimikrobiális spektrum: baktericid, yeasticid, szelektív virucid (burkos vírusokra)
Formuláció: fertőtlenítőszerrel átitatott kendő.
Terméktípus: PT1
Készült: Franciaország

Használati utasítás: Használat előtt olvassa el a mellékelt használati utasítást.

Alkalmazási koncentrációk, behatási idők: A láthatóan tiszta kezeket a kendővel alaposan, legalább 1 percig töröljük át úgy, hogy kezeletlen részek ne maradjanak, majd az oldatot hagyjuk a kezekre rászáradni.

Összetevők: A biocid termék hatóanyaga: D-glukonsav reakcióterméke N,N”-bisz (4-klórfenil)-3,12-diimino-2,4,11,13- tetraaza-tetradekán-diamidinnal (2:1) 0,12 m/m% CAS: 18472-51-0; Alkil (C12-C14) dimetil-benzil-ammónium-klorid 0,3 m/m% CAS: 85409-22-9; Etanol 4,8 m/m% CAS: 64-17-5; Veszélyes összetevők: D-glukonsav reakcióterméke N,N”-bisz (4-klórfenil)-3,12-diimino-2,4,11,13- tetraaza-tetradekán-diamidinnal (2:1); Alkil (C12-C14) dimetil-benzil-ammónium-klorid. Figyelmeztetések: Más tisztító- és fertőtlenítőszerrel keverni tilos.

Figyelmeztető szó: nincs
Figyelmeztető mondatok: H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok: P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a vonatkozó rendeletek szerint.
Elsősegélynyújtás: lenyelés esetén: Forduljon orvoshoz és mutassa meg a címkét. Kétség esetén, vagy ha a tünetek hosszabb ideig fennállnak, orvost kell hívni. Eszméletlen személynek semmit ne adjunk szájon át.
Kiegészítő veszélyességi információ: nincs
Veszélyességi kategóriák: Aquatic chronic 3
Veszélyt jelző piktogramok: nincs
Hulladékkezelés: A 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletnek megfelelően.
Környezetvédelem / ökotoxikológia: Tilos a terméket és annak csomagolóburkolatát talajba, élővízbe, valamint hígítás vagy kezelés nélkül körcsatornába juttatni.
Szennyezésmentesítés: A kiömlött anyagot éghetetlen abszorbens anyaggal pl. homokkal, földdel, vermikulittal, diatómafölddel kell feltakarítani és hordókban elhelyezni a hulladék ártalmatlanításához.
Tárolása: Eredeti, ép, bontatlan csomagolásban, hűvös, napfénytől védett helyen, nyílt lángtól és gyújtóforrástól elkülönítve 0°C és 43°C között.
Eltarthatósága: Előírt tárolás mellett, a gyártástól számított 36 hónapig, felbontást követően 30 napig.
Felhasználható (hónap/év): A doboz aljára nyomtatott időpontig.
Tömeg: a flakonon
OEK mikrobiológiai szakvélemény száma: D-EPID/01062-1/2016
OTH engedély száma: JKF/6853-2/2016

Current Reviews:

BOX_REVIEWS_NO_REVIEWS
New Products For %s
Purell Advanced kézfertőtlenítő gél 500ml pattintós kupakkal (12
Netto: 2.967.- Ft
3.768.- Ft

Model: GJ-9664-12

Be ordered

Add to Cart
Purell TFX kézfertőtlenítő gél 1200ml (2db/karton) /UN1170 ETANO
Netto: 6.774.- Ft
8.603.- Ft

Model: GJ-5476-02

Be ordered

Add to Cart
Purell Advanced kézfertőtlenítő gél 500ml pumpás 12db/karton /UN
Netto: 2.964.- Ft
3.764.- Ft

Model: GJ-9665-12

In Stock 6 pcs

Add to Cart
Purell Advanced kézfertőtlenítő gél 100ml,( 24db/ karton) /UN117
Netto: 706.- Ft
897.- Ft

Model: GJ-9661-24

Be ordered

Add to Cart
Purell 9218 Plus fertőtlenítő törlőkendő (kézfertőtlenítő) 1200l
Netto: 24.300.- Ft
30.861.- Ft

Model: GJ-9218-02

Be ordered

Add to Cart
Purell LTX-12  kézfertőtlenítő gél 2x1200ml/karton
Netto: 9.796.- Ft
12.441.- Ft

Model: GJ-1903-02

Be ordered

Add to Cart
Purell 9218 Plus fertőtlenítő törlőkendő (kézfertőtlenítő) 1200l
Netto: 12.420.- Ft
15.773.- Ft

Model: GJ-9019-01

Be ordered

Add to Cart
Purell Advanced kézfertőtlenítő gél 500ml pumpás 12db/karton /UN
Netto: 2.964.- Ft
3.764.- Ft

Model: GJ-9668-12

Be ordered

Add to Cart
Purell VF+ kézfertőtlenítő gél TFX 1200ml, (2 db/karton) /UN1170
Netto: 7.273.- Ft
9.237.- Ft

Model: GJ-5495-02

Be ordered

Add to Cart